One Comment

  1. Nur Azmina
    Nur Azmina

    Saya pelajar jurusan mechanical di sekolah teknik , di sini saya ingin bertanya , berapakah berat minimum bagi sebuah meja makan ?
    Sebab saya ingin mereka sebuah meja yang tidak terlalu berat dan mudah dipindah kan atau digerakkan bagi memudahkan golongan warga tua . Boleh kah anda memberi pendapat atau maklumat untuk saya mengenai material yang sesuai untuk pembuatan sebuah meja makan ?

    January 25, 2012 at 9:22 pm Reply

Leave a Reply