Pembahagi Ruang

Pembahagi ruang perlu pertimbangan serius Sebelum anda boleh mulakan kerja-kerja mendekorasi rumah, salah satu aspek penting yang anda perlu establishkan adalah pembahagian ruang. Anda harus menetapkan di manakah sempadan-sempadan ruang laluan masuk, di manakah sempadan-sempadan ruang tamu, ruang makan, ruang menonton, ruang dapur dan sebagainya. Dengan mengestablishkan sempadan-sempadan ini maka… Read more »

Pemidang pelbagai fungsi Pembahagian ruang baik bagi mengelakkan pertembungan aktiviti dalam satu ruang yang sama. Ruang yang dipisahkan boleh dibahagi kepada dua iaitu ruang kekal dan ruang sementara. Ruang kekal dibahagi dengan menggunakan binaan kekal yang dipanggil dinding manakala ruang sementara menggunakan binaan sementara yang dipanggil pemidang atau skrin. Pemidang… Read more »